Styrsystem Hårdvara

Avalon W17 PLC

– Komplett styrprogram inkl. larmserver och webbserver
– Visning av dynamiska flödesbilder, loggkurvor, händelselistor mm.

Läs mer

Carbon I/O-System

– DIN-skenemonterad
– Distribuerade I/O’s
– Modbus-kommunikation
– Enkel att adressera
– Flexibelt

Läs mer

EcoPAC PLC

– Komplett styrprogram inkl. larmserver och webbserver
– Visning av loggkurvor, händelselistor mm.
– Upp till 64 hårdvaru-I/O

Läs mer