Styrsystem Hårdvara

Avalon W17 PLC

– Komplett styrprogram inkl. larmserver och webbserver
– Visning av dynamiska flödesbilder, loggkurvor, händelselistor mm.

Carbon I/O System

– DIN-skenemonterad
– Distibuerade I/O’s
– Modbus-kommunikation
– Enkelt att adressera
– Flexibelt

EcoPAC PLC

– Komplett styrprogram inkl. larmserver och webbserver
– Visning av loggkurvor, händelselistor mm.
– Upp till 64 hårdvaru-I/O