Naturhistoriska Riksmuseet

Museet är klassat som statligt byggnadsminne vilket minimerar möjligheter att påverka klimatskalet. Ändå har energiförbrukningen minskat kontinuerligt med hjälp av Larmia styr-, regler- och övervakningssystem.
– Avalon och Atlantis (PLC/SCADA)
– Optimizer för energioptimering
– MBUS och modbus mot tredjeparts utrustning