LO Borgen

Komplett Larmia system som övervakar och sänker energikostnaderna.
– Nio FTX ventilationsaggregat
– Två undercentraler
– Avalon och Atlantis (PLC/SCADA)
– MBUS och modbus mot tredjeparts utrustning