Kungliga slottet

– Avalon och Atlantis (PLC/SCADA)
– Optimzer för energioptimering
– Värme, ventilation, el och reservkraft
– MBUS och modbus mot tredjeparts utrustning
– LS920 enheter