uCon Mobilapp för Android

Med uCon från Larmia Control AB kan du enkelt ansluta till din Atlantis-server eller Avalon PLC för att styra och övervaka anläggningens status.

Appen är uppdelad i tre olika huvudvyer: AnläggningarLarmlista och Grupplista

Anläggningsvyn används för att skapa och konfigurera anslutningar, och för ansluta mot olika PLC:er eller SCADA-system. Du ansluter enkelt mot en anläggning genom att klicka på den.

Larmlistan visar samtliga larm i PLC:n eller SCADA-system dynamiskt. Klicka på ett larm i listan för att öppna dess dialog. I dialogen kan du kvittera okvitterade larm samt se larmstatistik.

Grupplistan visar samtliga grupper i PLC:n eller SCADA-systemet. Klicka på en grupp för att visa dess objektlista. Objektens status uppdateras dynamiskt i objektlistan. Genom att klicka på ett objekt öppnar du dess dialog där du kan, beroende av objekttyp, t.ex. ställa manövrar och börvärden samt se statistik.

Appen är gratis att ladda ner men för att ansluta mot PLC eller SCADA krävs en uCon-serverlicens samt att webbserverpaketet är version 3.2 eller senare.