RePlayer

RePlayer är en händelsestyrd återuppspelningsfunktion i HTML-klienten. Man kan t.ex. klicka på ett larm i larmlistan för att automatiskt hoppa till driftbilden för denna grupp, och få händelseförloppet precis innan larmet utlöstes uppspelat för sig. På så vis får man reda på vad som ledde till larmet.


Klicka på larmet i listan för att få upp manöverrutan och tryck sedan på RePlayer.


RePlayer aktiveras och en uppspelning av driftbilden som tillhör larmet påbörjas 1 minut innan larmet utlöstes. Detta ger möjlighet att följa förloppet som ledde till att larmet utlöstes.


Uppspelningen är klar och larmet har löst ut.

Man kan välja om uppspelningen ska pausa direkt när larmet löser ut, eller om man vill att uppspelningen ska fortsätta för att t.ex. kunna se när aggregatet stannar efter att ett frysskyddslarm har löst ut.

RePlayer kan även användas för att få en snabb översikt av viktiga händelser under ett angivet tidsspann. Man kan t.ex. ange datumen från när man gick på ledighet tills att man kom tillbaka, och därefter få väsentliga händelser uppspelade för sig efter önskad filtrering på t.ex. bara prio-1-larm.