L.E.P.O.

L.E.P.O. är en energiövervakningsmodul som ger automatgenererade rapporter om man kategoriserar objekten i programmeringen. Som standard ligger nivån ”Start” med i HTML-klienten och ger tillgång till automatiska energi- och effektmätare, energiprofil för värme, kyla och fastightsel samt kurvpresentation för valda perioder.


Exempel på automatgenererad energimätning i L.E.P.O.-Start.


Övre diagrammen visar automatgenererad effektvisning i L.E.P.O.-Start.
Mellersta diagrammen visar el-, värme- och energiprofil.
Det undre diagrammet visar årets kurva för fastighetsel, värme och kyla.


Övre diagrammet visar börvärde för värme (röd), börvärde för kyla (blå), börvärde för återvinning (grön) samt ärvärde (gul).  När ärvärdet ligger mellan börvärdet för kyla och värme tillförs ingen extra energi.
Undre diagrammet visar övriga tillhörande mät- och styrsignaler.

Nästa nivå av L.E.P.O. är ”Brons”. Den är licensbelagd och kan köpas till Evo SCADA. Brons ger tillgång till ventilationsaggregat, undercentraler samt kylundercentraler. Här går det t.ex. att få energi- och driftrapporter för ventilationsaggregat, se exempel nedan.


Diagrammet, som skapas automatiskt, visar kyla/värme för 30 rum (Y-skalan) under 7 månader (X-skalan), med interaktiv åtkomst för varje rum.
Nedersta raden visar kyla/värme för rummens ventilationsaggregat.
Avvikelser från energieffektiv drift visas med röda klickpunkter för mer information.


Diagrammet, som skapas automatiskt, visar temperaturen för rum som matas från ett visst ventilationsaggregat under vald period.