LarmServer

Beskrivning
LarmServer ersätter den inbyggda larmhanteringen i ATLANTIS SCADA från och med version 4.0, men kan även integreras i äldre versioner.
Genom detta ges ytterligare möjligheter att sända ut larm till olika larmmottagare som:

E-post (uppringande eller fast anslutning)
SMS (uppringande eller GSM-modem)
Minicall (uppringande modem)
Reläutgångar (kommunikationsport)
Skrivare (TCP/IP, seriell eller parallell)
Fax (uppringande modem)

Funktion
Ny förbättrad mjukvara för inställningar av larm. Alla larm sparas i textformat, så vid eventuella driftstörningar ligger larmet kvar i systemet.

– Alla SCADA-system som sänder ut larm via textfiler kan importeras till larmservern.
– Servern klarar att hantera flera anläggningar (servrar).
– 20 olika mottagare (profiler) för varje mottagartyp.
– Inbyggt testlarm direkt i konfigurationsprogrammet, detta för att lätt kunna simulera ett larm.
– Uppdatering av larmservern görs enkelt via konfigurationsprogrammet.
– Detaljerad textloggning över alla händelser.
– Enkel inmatning med ”popup”-fönster.
– Enkel aktivering/avaktivering för sändningar.
– Flerspråksstöd.
– Lösenordsskyddad databas.
– Kan använda samma port som RAS (Remote Access Service).
– Larmsändningarna är baserade på olika profiler där man kan ställa in larmklass, larmarea, datum/tid och larmstatus.
– Arean ställs in i ATLANTIS SCADAs Editeringsprogram.