ED10

I Atlantis och Evo SCADA ingår ett komplett editeringsprogram med grafisk presentation och redigering enligt IEC61131-3. Editeringsprogrammet ED10 är fokuserat på användarvänlighet, effektivitet och säkerhet. Som exempel kan nämnas programmet själv varnar och uppmuntrar användaren att göra en säkerhetskopia av databasen innan större förändringar genomförs.

Funktioner

Grafisk programmering
Med den grafiska programmeringen i Kopplingsvyn skapar du enkelt villkor genom att koppla ihop in- och utgångar från objekt, villkor, tidkanaler och regulatorer med dra-och-släpp-teknik. Den grafiska programmeringen är helt bakåtkompatibel vilket innebär att du kan öppna upp äldre anläggningar och visa dess komplexa flöden på ett mycket tydligt sätt.

Simulering
ED10:s nya simuleringsläge är ett kraftfullt verktyg för utveckling, test och felsökning. Med ett knapptryck startas simuleringen av hela anläggningen och du ser direkt hur systemet fungerar. Du kan självklart fortsätta editeringsarbetet medan simuleringen körs och alla editeringsförändringar slår igenom omedelbart.

Vyer
ED10 är uppbyggt kring fyra olika vyer; Detaljer, Kopplingar, Typer och Adresser.
Varje vy är specialiserad och optimerad för olika ändamål, allt för att underlätta och snabba upp arbetet.

Objektdialoger
Objektdialogerna har blivit helt omarbetade med fokus på användarvänlighet. Dialogerna varnar med färgmarkeringar och ”pratbubblor” om fel hittas i inmatningsfälten.

Adressfälteten anpassas automatiskt till vald adresstyp och har blivit mycket tydligare. Istället för att mata in teckenseparerade adressträngar visar nu varje adresstyp de faktiska fälten som ska fyllas i.

Undergrupper
I ED10 finns nu ett fullständigt stöd för att skapa grupper i grupper, s.k. undergrupper. Dessa undergrupper är även fullt kompatibla med äldre versioner av Atlantis och Atlas.

Kopiering
ED10 innehåller utökade och förbättrade kopieringsfunktioner. Du kan nu på ett enkelt sätt bl.a. kopiera objekt, grupper och PLC:er mellan anläggningar. Det finns även möjlighet att kopiera relaterade objekt, d.v.s. att ED10 söker igenom de kopierade objekten och kontrollerar om dessa i sin tur är kopplade till ytterligare objekt, vilka då också kopieras. Man kan även välja att skapa automatiska backup:er av editeringen innan kopieringen genomförs.

Backup och återställning
Med inbyggda funktioner för backup och återställning blir editeringsarbetet snabbare och säkrare. Du kan t.ex. skapa och namnge en backup innan du börja justera anläggningen, och lika enkelt återställa till en punkt innan förändringarna.

Kompatibilitet
I Atlantis V5.1 har du möjlighet att välja vilket editeringsprogram som ska användas; LCEdit eller ED10. Alla editeringsförändringar som görs i ED10 är kompatibla med LCEdit och vice versa.