Atlas Webb HMI

Beskrivning
Atlas är Larmia Controls nya webbklient. En ”vanlig” webbklient är i grund och botten en webbsida som visar information om systemet. För att få dynamiska sidor används någon form av plug-in, t.ex. ActiveX, Flash eller Java. Nackdelen med dessa lösningar är att de alltid är begränsade av den webbläsare de körs i.

Larmia Control har med Atlas valt att ta ett helt nytt spår vad gäller webbaserade klienter.
Atlas är ett komplett program som man laddar ner till den dator man för tillfället befinner sig vid. De stora fördelarna med att ha en webbklient som är helt separerad från webbläsaren är bl.a.:

– Tillgång till samtliga resurser i värddatorn.
– Inga kompabilitetsproblem mellan olika webbläsare.
– Möjlighet att utföra avancerade grafiska operationer.

Funktion

Avancerad grafikmotor 
Bygger på Atlantis grafikmotor med stöd för animeringar, zoomning mm.

Samma bilder och symboler som i Atlantis
Atlas använder sig av samma bilder och symboler som finns i Atlantis.
Detta i kombination med den kraftfulla grafikmotorn medför att inga bilder behöver
konverteras innan användning, och att förändringar i bilderna återspeglas in i Atlas på
en gång.

Trendgrupper
Visa upp till 8st trender samtidigt.
Skapa dina egna trendgrupper direkt inifrån programmet.

Kraftfull trendhantering 
Stega och zooma precis som i Atlantis. Nu finns även möjligheten att gå direkt till ett
specifikt datum.

Händelselistor med filtrering 
Samma filtreringsmöjligheter som i Atlantis.
Filtrera på status, larm etc.

Kraftfull sökfunktion 
Sök på objektnamn, adress, manuellt ställda objekt mm.

Integrerad dokumenthantering 
Visa arbetshandlingar och andra dokument som finns på servern, direkt i programmet.

Integrerad med behörighetsstyrningen 
Användare ser bara de områden de har tillgång till.

Användarbaserade inställningar 
Välj din egen bakgrundsfärg på händelselistan, öka textstorleken på larmlistan mm.
De flesta parametrar i programmet går att ställa in, och sparas per användare.

Utökad säkerhet 
Stöd för krypterad kommunikation mot servern via TLS (SSL).

Grafisk presentation av tidkanaler 
Se veckans tider i ett överskådligt diagram.

Presentation av villkor 
Visar ingångar och villkorets utgång.

Öppen SQL-databas för historik 
En öppen SQL-databas möjliggör både import och export av data.

Relationsvisning av objekt 
Enkel navigering mellan t.ex. villkor.

Integrerad webbläsare 
Visa webbsidor från t.ex. främmande fabrikats DUC’ar direkt i Atlas.

Integrerat hjälpsystem 
Komplett hjälpsystem med både texter och filmer som på ett enkelt sätt visar handhavadet.