Atlantis V5.1 SCADA

Atlantis V5.1 har en mängd funktioner, några av dessa är:
– Kraftfull grafikmotor med stöd för animering mm.
– Inbyggt ritprogram
– Avancerad larmhantering med hjälp av LCLarmServer.
– Samtliga in- och utgångar i systemet loggas kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste göras.
Detta genererar historik från dag 1.
– Enkel programmering/editering av systemet via det medföljande grafiska editeringsprogrammet ED10.
– OPC.

Atlantis V5.1 kan kommunicera med undercentraler av flera förekommande fabrikat, vilket gör att framtida utbyggnad kan ske efter de önskemål som då föreligger.