Styrsystem Mjukvara

Evo SCADA

– Komplett SCADA med larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning
– Plattformsoberoende webbklient
– Drivare för Modbus, MBUS, osv.

Läs mer

HTML5-klient

– Webbklient för Evo SCADA, Avalon W17 och EcoPAC
– Plattformsoberoende
– Bilder, trendkurvor, händelse- och larmlistor mm.
– Inkluderar L.E.P.O. och RePlayer

Läs mer

L.E.P.O.

– Övervaka anläggningens energiförbrukning
– Automatisk rapportgenerering efter att objekt har kategoriserats
– Ingår i HTML5-klient

Läs mer

RePlayer

– Spela upp historik i driftbilder i olika hastigheter
– Kan användas för att t.ex. felsöka utlösta larm
– Ingår i HTML5-klient

Läs mer

ED10

– Komplett editeringsprogram med grafisk presentation och redigering enligt IEC61131-3
– Ingår i Atlantis och Evo SCADA

Läs mer

Atlantis V5.1

– Komplett SCADA med larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning
– Grafiskt editeringsverktyg inkluderat
– Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv.

Läs mer

LarmServer

– Utsändning till SMS, Minicall, fax, mejl, skrivare och SOS Alarm
– Kan importera larm från andra system
– Ingår i Atlantis

Läs mer

Atlas Web

– Webbklient för Atlantis SCADA och Avalon
– Bygger på kraftfull .NET-teknik
– Bilder, trendkurvor, händelse- och larmlistor mm.

Läs mer

Optimizer

– Automatisk driftuppföljning
– Övervaka din energiförbrukning
– Sätt betyg på din fastighet

Läs mer