Larmsystem för Kraftindustri & Ställverk

LS200

– Flexibelt 19”-racksystem
– 8-80 larm, 3 summalarm
– Individuella reläutgångar för varje ingång
– Redundant matning 24-230V AC/DC

Läs mer

LS325

– 10 larm
– 2 summalarm
– Matning 24-230V AC/DC

Läs mer

LS326/LS329

– 10 larm
– 2 summalarm
– Individuella reläutgångar
– Fjärrkvittering
– Matning 24-230V AC/DC

Läs mer