Evo plattform

Evo har utvecklats under många år och är den gemensamma plattformen för hela vårt kommande produktsortiment. Genom att ha en gemensam och framtidssäker plattform uppnår vi både flexibel implementation av nya funktioner i flera delar av produktsortimentet, förkortad utvecklingstid samt ännu bättre möjlighet att tillhandahålla våra återförsäljare och slutkunder med den förstklassiga support som vi redan är kända och uppskattade för.

Våra mål är Användarvänlighet, Kort ingenjörstid för färdigställande av projekt och Lägst LCC (Life Cycle Cost).

Roadmap Evo

Första steget: Lanseringen av Evo i EcoPAC.

Andra steget: Lansering av Avalon W17 med Evo och HTML5-klient.

Och i och med det så har vi även infört stöd för kategorisering av L.E.P.O. i programmeringen.

Genom att vid programmeringen av aggregat, mätare osv. kategorisera vissa objekt möjliggör man automatgenerering av rapporter och energivisning i Larmias energiövervakningsmodul L.E.P.O. (Larmia Energy Performance Overview).

L.E.P.O.- Start följer med som standard i HTML5-klienten som levereras med Avalon W17 och ger tillgång till automatiska energi- och effektmätare, energiprofil för värme, kyla och fastightsel samt kurvpresentation, för valda perioder.

Ytterligare en nyhet vi tillfört i steg 2 är RePlayer, som är en återuppspelningsfunktion och beskrivs under rubriken RePlayer i HTML5-klienten.

Tredje steget: Implementationen av Evo i våra produkter kommer att vara som grund i vårt nya SCADA-program för nya anläggningar som bara jobbar mot andra Evo-produkter, d.v.s. Avalon W17 och EcoPAC. Till detta SCADA kommer Larmias HTML5-klient att vara HMI (samma som för fjärranslutning till Avalon W17 och EcoPAC).

Även i klienten till SCADA ligger energimodulen L.E.P.O.-Start med som standard, men kan där kompletteras med licenser för ytterligare nivåer. I dagsläget finns ”Brons” som också ger automatgenererade rapporter för byggnad, ventilationsaggregat, undercentraler samt kylundercentraler.

Fjärde steget: Evo och HTML5-klienten lanseras till redan befintliga anläggningar med Larmias hårdvara som inte har stöd för Evo i sig själva. Då ligger stödet för kommunikation med dessa enheter istället i SCADA-plattformen.

Kontinuerligt under implementationen av dessa steg kommer det att läggas till nya funktioner som t.ex. prognosstyrning, både centralt distribuerat från SCADA, och lokalt implementerat i Avalon W17 och EcoPAC.

Eftersom Evo kommer att utvecklas successivt rekommenderar vi att man alltid kategoriserar som rekommenderat för att säkerställa möjlighet till stöd för framtida funktioner.