Äldre produkter (ej för nyinstallation)

Larmia tillhandahåller reservdelar och övrig support för nedastående tillverkade och levererade produkter:

Avalon

Avalon 950
Avalon 121
Avalon 64
Avalon 150
Avalon W15
Avalon W16

LS600

LS600 I/O

LS12/60

LS60 DIN
LS60 REL
LS12 DIN
LS12 IND DIN

Larmsystem LS100

LS108 DIN
LS108 REL
LS112 DIN
LS112 IND DIN
LS112 REL

System LS99

System LS99 EUR
System LS99 KAP

System LS920

LS 920 PLC (Finns kvar som reservdel)

EoR

E01-XXX-XXX (19″x 1HE)
R01-XXX-XXX (19 x 1HE)

Mjukvara

Prognostic
uCon