Kontaktuppgifter:
Larmia Control AB
Box 83
191 22 SOLLENTUNA

Telefon: 08-444 53 00
Support: 08-444 53 01
E-post: info@larmia.se
Fakturor: invoice@larmia.se

Besöksadress:
Aniaraplatsen 4, 3tr
Sollentuna

Gods- och paketadress:
Kung Agnes väg 3
191 48 Sollentuna

Om Larmia Control AB

Larmia Control AB, grundat 1968 i Sollentuna, är ett anrikt teknikbolag inom styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation. Bolaget är välkänt för sina högkvalitativa och användarvänliga lösningar för fastighetsbranschen.

Vi bidrar i högsta grad till bättre och hälsosammare inomhusmiljöer, våra produkter optimerar fastigheters prestanda och gör det enkelt att hantera stora som små fastighetsbestånd. Som ett resultat minskas energikostnaderna och koldioxidavtrycket i byggnader.

Larmia ingår i Fidelix-gruppen sedan år 2018.

Affärsidé

Larmia skall förse marknaden med egenutvecklade produkter för avancerade automatiklösningar inom fastighet och industri.

Genom ständiga nyutvecklingar och förbättringar skall vi via ett nätverk av välutbildade samarbetspartners nå krävande slutkunder över hela Sverige och andra valda länder.

Våra produkter skall ge kunden maximal möjlighet till energioptimering och därmed vara miljövänliga, samt vara så användarvänliga att de utnyttjas effektivt.

Flygfoto på Urban Escape, fem hus i Stockholm City som styrs och övervakas med Larmias system

Leveransbestämmelser
Leveransbestämmelser (pdf)

 

Larmia policy avseende integritet och marknadsföring
Larmia policy (pdf)