Kvalitet, Användarvänlighet, Skalbarhet och Öppenhet
Svenska    English
Larmia övervakningssystem fastighetsautomation
 
L.E.P.O.
L.E.P.O. är en energiövervakningsmodul som ger automatgenererade rapporter om man kategoriserar objekten i programmeringen. Som standard ligger nivån ”Start” med och ger tillgång till automatiska energi- och effektmätare, energiprofil för värme, kyla och fastightsel samt kurvpresentation för valda perioder.


LEPO 1
Exempel på automatgenererad energimätning i L.E.P.O.-Start.


HTML5 klient
Övre diagrammen visar automatgenererad effektvisning i L.E.P.O.-Start.
Mellersta diagrammen visar el-, värme- och energiprofil.
Det undre diagrammet visar årets kurva för Fastighetsel, Värme och Kyla.


HTML5 klient
Övre diagrammet visar börvärde för värme (röd), börvärde för kyla (blå), börvärde för återvinning (grön) samt ärvärde (gul).  När ärvärdet ligger mellan börvärdet för kyla och värme tillförs ingen extra energi.  
Undre diagrammet visar övriga tillhörande mät- och styrsignaler.

Nästa nivå av L.E.P.O. är ”Brons”. Den är licensbelagd och kan köpas till Evo SCADA. Brons ger tillgång till Ventilationsaggregat, Undercentraler samt Kylundercentraler. Här går det t.ex. att få energi- och driftrapporter för ventilationsaggregat, se exempel nedan.


HTML5 klient
Diagrammet, som skapas automatiskt, visar kyla/värme för 30 rum (Y-skalan) under 7 månader (X-skalan), med interaktiv åtkomst för varje rum.
Nedersta raden visar kyla/värme för rummens ventilationsaggregat.
Avvikelser från energieffektiv drift visas med röda klickpunkter för mer information.


HTML5 klient
Diagrammet, som skapas automatiskt, visar temperaturen för rum som matas från ett visst ventilationsaggregat under vald period.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga datoriserade styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsautomation.
Kännetecknande för våra produkter är:

Kvalitet, Användarvänlighet, Skalbarhet och Öppenhet
HemOm ossProdukterEvo plattformProjektDokumentationSupportAktuelltRepresentanterKontakta oss
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
Larmia Control AB
Box 83
191 22 Sollentuna
Sverige
Besöksadress
Aniaraplatsen 4, 3tr
Sollentuna
Sverige

Telefon: 08 - 444 53 00
Fax: 08 - 444 53 19
Email: info@larmia.seProducerad av Camero.


Cookies